Sehubungan Merger antara PT. Bank BNI Syariah dengan Bank Syariah Indonesia maka untuk informasi lebih lanjut bisa di akses di https://infolelang.bankbsi.co.id

Hukum Bunga Bank dalam Islam

artikel
Surat Al-Baqarah, ayat 275:
Orang-orang yang makan (mengambil) RIBA’ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan RIBA’, padahal Alloh telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan RIBA’. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil RIBA’), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Alloh. Orang yang kembali (mengambil RIBA’), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Categories: Artikel

2 Responses so far.

  1. Yana mayiliana sianipar says:

    Boleh saya tahu info lelang untuk rumah di daerah kembangan jakarta barat persisnya d meruya utara

Tinggalkan Pesan